Posts Tagged ‘konsekvenser’

baby-623417_1920

Foto: Cheryl Holt @ Pixabay

Det er ikke altfor ofte jeg er enig med FrP, men da de fremmet forslaget om å forby omskjæring av guttebarn, følte jeg at dette var et riktig prinsipp. FrP har lenge vært store støttespillere av Israel, så dette kom litt uventet på meg, men da FrP fikk mye motbør fordi dette lovforslaget var anti-semittisk, ifølge blant annet den jødiske ambassadøren i Norge, forklarte Bård Hoksrud at dette ikke hadde noe med å forby religion eller å gjøre tilværelsen verre for jødene i Norge, men at å omskjære babyer/barn bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Jeg er helt enig med FrP i dette. Å skjære i/av deler av en kroppsdel av religiøse prinsipper, der det ikke er noe medisinsk grunnlag, er et overgrep. For å sette meg mer inn i dette med omskjæring har jeg den siste uken forsøkt å finne ut mer om dette. I jødedommen er det vanlig at guttebabyer blir omskåret 8 dager etter fødselen. Omskjæringen innebærer at forhuden på penis blir skåret av. Omskjæring er ikke omtalt i det hele tatt i koranen (muslimenes hellige skrift). Likevel er det innen islam at flest gutter blir omskåret. I islam blir de fleste gutter omskåret enten rett etter fødselen eller før de fyller 7 år. Det er ikke bare jøder og muslimer som omskjærer guttebarna sine. Også kristne velger å omskjære i andre land.
De fleste nordmenn jeg har snakket med om dette vet generelt veldig lite om omskjæring og hvilke følger det kan få. De har gjort opp en mening om at kjønnslemlesting av jenter er forferdelig, men at omskjæring av gutter er helt innafor. Dette tror jeg beror på at folk ikke vet hvilke konsekvenser omskjæring av gutter kan få.

Det er flere grunner til at jeg er imot omskjæring av spedbarn/barn. Her er noen av dem:

1) I følge den norske loven er allerede omskjæring ulovlig:
Fra Straffelovens § 228 og 229 står det:
§ 228. Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 1 Aar. Har Legemsfornærmelsen tilfølge Skade paa Legeme eller Helbred eller betydelig Smerte, kan Fængsel indtil 4 Aar anvendes, men indtil 6 Aar, hvis den har Døden tilfølge, eller Skaden er betydelig.
§ 229. Den, som skader en anden paa Legeme eller Helbred eller hensetter nogen i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstand, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsbeskadigelse med Fængsel indtil 4 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt nogen Sygdom eller Arbeidsudygtighed, der varer over 2 Uger, eller en uhelbredelig Lyde, Feil eller Skade er voldt, og indtil 10 Aar, saafremt Døden eller betydelig Skade paaLegeme eller Helbred er blevet Følgen.

2) I tillegg omfatter Menneskerettighetenes artikkel 5 samme problemstilling:
5. «Ingen tortur. Det er ingen som har rett til å skade oss eller å torturere oss.»

3) Falsk trygghet:
Omskjæring ble anbefalt av flere kjente organisasjoner som UNAIDs og WHO som en del av folkehelsearbeidet mot hiv og aids, fordi man mente at smittefaren ville bli mindre, men det har vist seg at omskårne menn har trodd at de var beskyttet mot hiv-smitte og hatt samleie uten kondom og fått hiv. USA, hvor majoriteten av alle guttebarn blir omskåret rett etter fødselen, har den største andelen av hiv-smittede i den industrialiserte verden.
Kilde: The Truth About Circumcision and HIV

4) Omskjæring bryter mot tros- og religionsfrihet:
I Norge praktiserer vi tros- og religionsfrihet, og en omskjæring uten samtykke bryter med akkurat dette. Du kan velge å bryte med en religion du er født inn i, men en omskjæring kan ikke reverseres.

5) Unødvendig smerte og ubehag:
Når man omskjærer barn utsettes disse for unødig smerte og fare for infeksjoner og andre komplikasjoner. Ikke bare under selve inngrepet er dette svært smertefullt, men også i opptil flere uker i etterkant. I Oslo døde en baby som følge av omskjæring. Selv om dødsfall etter omskjæring er svært uvanlig, så er alltid risikoen for komplikasjoner tilstede.
Kilder:
1. Gutt døde etter omskjæring i Oslo
2. Eksperter om omskjæring av guttebarn: – Unødvendig inngrep som ikke er til barnets beste

6) Komplikasjoner senere i livet.
En undersøkelse har vist at menn som er omskåret er 3 mer utsatt for å oppleve problemer med å oppnå orgasme. Årsaken til dette er at penishodet mangler den sensitiviteten som ikke-omskjærte menn har. Derfor kreves det i mange tilfeller en røffere form for sex for å i det hele tatt oppnå orgasme. I tillegg opplyser kvinnelige partnere av omskårne menn at de får mye ubehag pga nettopp dette:
“We’re seeing a consistent picture. Even though most circumcised men – and their women – do not have problems with their sex lives, there is a significantly larger group of circumcised men and their female partners who experience frequent problems in achieving orgasm, compared to couples where the man is not circumcised.”
Kilde: Male circumcision leads to a bad sex life

En mann forteller om problemer i sexlivet sitt pga at han er omskåret. Hvor sitatet opprinnelig ble skrevet, vet jeg dessverre ikke:
«Male circumcision has benefits? Really? Tell me about them. Because I am 31 years old and my penis was mutilated (aka “circumcised”) shortly after birth and I am STILL WAITING FOR THOSE CIRCUMCISION BENEFITS. Let me tell you about the “benefits” circumcision has given me:
1) A nasty circumcision scar around the middle of my penile shaft!
2) Painful erections during puberty!
3) A gradual decrease in penile sensitivity over the years.
4) A hardened, keratinized sand-paperish glans thanks to my lack of a foreskin that rubs the inside vaginal walls of my girlfriend raw and causes her pain and vaginal soreness as well as microscopic tears.
5) Painful and uncomfortable sex with my girlfriend. I have to jackhammer her and I still can‘t please her or myself!
6) My male G-spot, the frenulum, has been cut away. Even more pleasure reduction.
7) When I am 40, I‘ll probably need Viagra to get and maintain an erection because circumcision causes erectile dysfunction. Oh it‘s pretty embarrassing if some 80 year old intact man in Europe can still enjoy sex naturally while I need to take blue pills because my culture thought it was a good idea to fuck with my penis!
So tell me about those “wonderful benefits” of circumcision because I am still waiting for them.»

Oppsummering:
Jeg mener at religion skal sitte i hodet og i hjertet, ikke i penisen. At noe er tradisjon, er ikke noe godt argument i seg selv. Kvinnelig kjønnslemlestelse, som er et forferdelig overgrep mot jenter, er en tradisjon i flere afrikanske land, men det betyr ikke vi skal godta det. Jeg forstår at noen vil føle seg krenket hvis omskjæring blir forbudt, men for meg bør barnets beste veie tyngst – uansett.

Save

Save

Reklamer