Posted: 14/05/2018 in Filosofi

Selv har jeg aldri jobbet under dårlige ledere, men jeg har snakket med mennesker som strever såpass mye med dårlige ledere (sjefer) at det går utover livskvaliteten. Det har vært mange problemer som sliter ut de ansatte, fordi løsningen aldri synes å komme. Å ha en god leder betyr mye for den ansattes trivsel og evnen til å lykkes i jobben. En leder som ikke fungerer, vil ofte føre til stor frustrasjon blant de ansatte. Når ansatte f.eks blir overlatt til seg selv, fordi lederen er lite tilstede, eller viser lite interesse overfor de ansatte, vil motivasjonen til de ansatte synke og bedriften bære mindre frukt. Kommunikasjon og tilstedeværelse er kanskje det aller viktigste for en god leder/mellomleder.
En god leder/mellomleder:

 • er en god lytter og viser interesse for den ansattes trivsel.
 • tar den ansattes meninger på alvor.
 • ber om ansattes meninger før beslutninger tas.
 • gir klare beskjeder om mål og delmål.
 • holder og følger opp avtaler, både skriftlige og muntlige.
 • er ærlig.
 • har evnen til å se situasjonen fra de ansattes ståsted.
 • ønsker det beste for de ansatte og viser dette.
 • bruker team-terminologiske ord som ‘vi’ i stedet for ‘jeg’ og ‘dere’.
 • er flink til å kommunisere slik at budskapet blir oppfattet lett.
 • roser de ansatte for god innsats.
 • gir konstruktiv tilbakemelding.
 • snakker aldri nedsettende til de ansatte.
 • er tøff nok til å innrømme feil som har blitt begått og kan be om unnskyldning.
 • tar opp eventuelle problemer med den enkelte ansatte på enerom.

Er det noen egenskaper som mangler? Gi gjerne beskjed til meg, så kan jeg legge dem til i lista.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Reklamer

Selv om «alle» gjør det, er det ikke lov å bruke, dele, forandre og laste opp andres bilder uten lisens fra fotograf/eier. Jeg opplevde nettopp at en person stjal et av bildene mine, lastet det opp på en offentlig server uten å spørre eller kreditere meg og i tillegg satte seg selv som eier av bildet/som fotograf.

Foto: succo @ Pixabay.com

Jeg ble veldig oppgitt over dette. Det er en vond følelse når noen stjeler kunsten din. Jeg sendte henne en regning, som antageligvis vil gi henne et aldri så lite sjokk. Ja, dette er dyrt, fra rundt 5-6 000,- og oppover i bot. Det er vanlig å ta prisen på bildet (satt av fotografen), og legge til 100% for manglende tillatelse og i tillegg legge til 100% for mangel på kreditering. Dette er normal standard i bransjen på grove brudd på åndsverkloven.

Normalt lar jeg mye passere når det gjelder å «tyvlåne» bildene mine, så lenge folk krediterer meg, men det er likevel ulovlig. Det koster penger, tid og krefter å ta gode bilder. Det er ikke snakk om å reise forbi et sted og knipse et mobilbilde. I tillegg til å komme meg dit jeg skal fotografere, tar det tid å rekognisere området, pakke opp utstyr, stille inn kamera, skyte bildet, prøve ut nye vinkler, skyte flere bilder, kjøre hjem igjen og så bruke tid på etterbehandling. Software koster også penger. Derfor er det utrolig kjipt når noen er frekke nok til å bruke bilder uten å be om lov.

Hvordan kan du finne ut om noen bruker bildene dine uten lov?
«Google image search» er en add-on til nettleserne Firefox og Chrome, som gjør at du kan gå inn på bildet ditt, høyreklikke og så velge «Search image by Google». Da kan Google automatisk finne duplikater av bildene dine lastet opp på andre nettsteder. Google sin søkemotor er smart nok til å også finne endrede utgaver av ditt bilde, innen rimelighetens grenser.

Print-screen – Google Image Search

Har du blitt utsatt for bildetyveri?
Da kan du sende regning til vedkommende som har stjålet bildet. Denne malen kan du bruke.

Hvilke bilder har du lov til å bruke?
Hvis du får tillatelse av fotografen, så kan du bruke bildet, men da er det viktig at dere har en skriftlig avtale på hvor og når og hvordan bildet kan brukes. Det at du får lov å bruke bildet til ett prosjekt, betyr ikke nødvendigvis at du kan bruke det andre steder. Fotografen ønsker som regel å bli kreditert (at du setter navnet hans/hennes på bildet). Noen har også en tidsfrist over hvor lenge du kan bruke bildet. Alt dette er det viktig å få klarhet i på forhånd , og det er viktig at du har en skriftlig avtale, slik at om det blir konflikt i ettertid, så har du noe å gå ut ifra.
Det finnes endel nettsteder der fotografer laster opp bilder de har tatt og gir videre alle rettigheter. Dvs at du kan fritt bruke bildene hvor som helst, forandre og dele dem, og du trenger ikke engang å kreditere fotografen. Et av disse nettstedene er Pixabay.com. Jeg har brukt mange bilder fra Pixabay på bloggen min. Selv om kreditering ikke kreves, velger jeg likevel normalt sett å oppgi fotografens navn, av ren rutine.

Jeg anbefaler å følge siden Bildetyveri på Facebook.
De har også en hjemmeside.
Her kan man også søke råd om man får åndsverket sitt misbrukt.

Hva kan du gjøre hvis noen stjeler bildet ditt og laster det opp på f.eks amerikanske nettsteder som Flickr, Photobucket etc.?
Hvis noen har tatt bildet ditt fra ditt nettsted og lastet det opp ulovlig andre steder på internett, kan du ofte sende en mail til abuse@nettsted (f.eks abuse@photobucket.com) Du kan kopiere det som står under her og bruke det i mailen for å få nettstedet til å fjerne bildet ditt. Bytt ut alt som står med rødt, slik at det passer. Jeg kan ikke garantere at det alltid fungerer, men Photobucket var veldig raske med å fjerne bildet mitt.
(NB! Flickr eies av Yahoo, og jeg sliter med å få dem til å fjerne et av bildene mine.)

——————————————————————————————————————————————
NOTICE OF ALLEGED COPYRIGHT INFRINGEMENT (som subject/emne i mailen)

Dear Sirs,

THIS IS A NOTICE OF ALLEGED COPYRIGHT INFRINGEMENT

This photo has been stolen, changed and used without my consent:
LINK: Link-til-det-stedet-der-noen-har-lastet-opp-bildet-ditt-ulovlig

It was originally posted by me on this URL:
LINK: Link-til-der-du-selv-har-lastet-opp-ditt-bilde

My contact information:
Name: Navnet ditt
Adress: Hele postadressen din, poststed og land
E-mail: Mailadressen din
Phone: Hele telefonnummeret ditt, inkludert landskode

I hereby state that I have a good faith belief that the disputed use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law (e.g., fair use)

I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury that I am the copyright owner, or authorized to act on behalf of the copyright owner or I am authorized to act under an exclusive right of the copyright that is allegedly infringed.

My electronic signature: Hele navnet ditt.

Best regards, Navnet ditt

——————————————————————————————————————————————

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

baby-623417_1920

Foto: Cheryl Holt @ Pixabay

Det er ikke altfor ofte jeg er enig med FrP, men da de fremmet forslaget om å forby omskjæring av guttebarn, følte jeg at dette var et riktig prinsipp. FrP har lenge vært store støttespillere av Israel, så dette kom litt uventet på meg, men da FrP fikk mye motbør fordi dette lovforslaget var anti-semittisk, ifølge blant annet den jødiske ambassadøren i Norge, forklarte Bård Hoksrud at dette ikke hadde noe med å forby religion eller å gjøre tilværelsen verre for jødene i Norge, men at å omskjære babyer/barn bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Jeg er helt enig med FrP i dette. Å skjære i/av deler av en kroppsdel av religiøse prinsipper, der det ikke er noe medisinsk grunnlag, er et overgrep. For å sette meg mer inn i dette med omskjæring har jeg den siste uken forsøkt å finne ut mer om dette. I jødedommen er det vanlig at guttebabyer blir omskåret 8 dager etter fødselen. Omskjæringen innebærer at forhuden på penis blir skåret av. Omskjæring er ikke omtalt i det hele tatt i koranen (muslimenes hellige skrift). Likevel er det innen islam at flest gutter blir omskåret. I islam blir de fleste gutter omskåret enten rett etter fødselen eller før de fyller 7 år. Det er ikke bare jøder og muslimer som omskjærer guttebarna sine. Også kristne velger å omskjære i andre land.
De fleste nordmenn jeg har snakket med om dette vet generelt veldig lite om omskjæring og hvilke følger det kan få. De har gjort opp en mening om at kjønnslemlesting av jenter er forferdelig, men at omskjæring av gutter er helt innafor. Dette tror jeg beror på at folk ikke vet hvilke konsekvenser omskjæring av gutter kan få.

Det er flere grunner til at jeg er imot omskjæring av spedbarn/barn. Her er noen av dem:

1) I følge den norske loven er allerede omskjæring ulovlig:
Fra Straffelovens § 228 og 229 står det:
§ 228. Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 1 Aar. Har Legemsfornærmelsen tilfølge Skade paa Legeme eller Helbred eller betydelig Smerte, kan Fængsel indtil 4 Aar anvendes, men indtil 6 Aar, hvis den har Døden tilfølge, eller Skaden er betydelig.
§ 229. Den, som skader en anden paa Legeme eller Helbred eller hensetter nogen i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstand, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsbeskadigelse med Fængsel indtil 4 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt nogen Sygdom eller Arbeidsudygtighed, der varer over 2 Uger, eller en uhelbredelig Lyde, Feil eller Skade er voldt, og indtil 10 Aar, saafremt Døden eller betydelig Skade paaLegeme eller Helbred er blevet Følgen.

2) I tillegg omfatter Menneskerettighetenes artikkel 5 samme problemstilling:
5. «Ingen tortur. Det er ingen som har rett til å skade oss eller å torturere oss.»

3) Falsk trygghet:
Omskjæring ble anbefalt av flere kjente organisasjoner som UNAIDs og WHO som en del av folkehelsearbeidet mot hiv og aids, fordi man mente at smittefaren ville bli mindre, men det har vist seg at omskårne menn har trodd at de var beskyttet mot hiv-smitte og hatt samleie uten kondom og fått hiv. USA, hvor majoriteten av alle guttebarn blir omskåret rett etter fødselen, har den største andelen av hiv-smittede i den industrialiserte verden.
Kilde: The Truth About Circumcision and HIV

4) Omskjæring bryter mot tros- og religionsfrihet:
I Norge praktiserer vi tros- og religionsfrihet, og en omskjæring uten samtykke bryter med akkurat dette. Du kan velge å bryte med en religion du er født inn i, men en omskjæring kan ikke reverseres.

5) Unødvendig smerte og ubehag:
Når man omskjærer barn utsettes disse for unødig smerte og fare for infeksjoner og andre komplikasjoner. Ikke bare under selve inngrepet er dette svært smertefullt, men også i opptil flere uker i etterkant. I Oslo døde en baby som følge av omskjæring. Selv om dødsfall etter omskjæring er svært uvanlig, så er alltid risikoen for komplikasjoner tilstede.
Kilder:
1. Gutt døde etter omskjæring i Oslo
2. Eksperter om omskjæring av guttebarn: – Unødvendig inngrep som ikke er til barnets beste

6) Komplikasjoner senere i livet.
En undersøkelse har vist at menn som er omskåret er 3 mer utsatt for å oppleve problemer med å oppnå orgasme. Årsaken til dette er at penishodet mangler den sensitiviteten som ikke-omskjærte menn har. Derfor kreves det i mange tilfeller en røffere form for sex for å i det hele tatt oppnå orgasme. I tillegg opplyser kvinnelige partnere av omskårne menn at de får mye ubehag pga nettopp dette:
“We’re seeing a consistent picture. Even though most circumcised men – and their women – do not have problems with their sex lives, there is a significantly larger group of circumcised men and their female partners who experience frequent problems in achieving orgasm, compared to couples where the man is not circumcised.”
Kilde: Male circumcision leads to a bad sex life

En mann forteller om problemer i sexlivet sitt pga at han er omskåret. Hvor sitatet opprinnelig ble skrevet, vet jeg dessverre ikke:
«Male circumcision has benefits? Really? Tell me about them. Because I am 31 years old and my penis was mutilated (aka “circumcised”) shortly after birth and I am STILL WAITING FOR THOSE CIRCUMCISION BENEFITS. Let me tell you about the “benefits” circumcision has given me:
1) A nasty circumcision scar around the middle of my penile shaft!
2) Painful erections during puberty!
3) A gradual decrease in penile sensitivity over the years.
4) A hardened, keratinized sand-paperish glans thanks to my lack of a foreskin that rubs the inside vaginal walls of my girlfriend raw and causes her pain and vaginal soreness as well as microscopic tears.
5) Painful and uncomfortable sex with my girlfriend. I have to jackhammer her and I still can‘t please her or myself!
6) My male G-spot, the frenulum, has been cut away. Even more pleasure reduction.
7) When I am 40, I‘ll probably need Viagra to get and maintain an erection because circumcision causes erectile dysfunction. Oh it‘s pretty embarrassing if some 80 year old intact man in Europe can still enjoy sex naturally while I need to take blue pills because my culture thought it was a good idea to fuck with my penis!
So tell me about those “wonderful benefits” of circumcision because I am still waiting for them.»

Oppsummering:
Jeg mener at religion skal sitte i hodet og i hjertet, ikke i penisen. At noe er tradisjon, er ikke noe godt argument i seg selv. Kvinnelig kjønnslemlestelse, som er et forferdelig overgrep mot jenter, er en tradisjon i flere afrikanske land, men det betyr ikke vi skal godta det. Jeg forstår at noen vil føle seg krenket hvis omskjæring blir forbudt, men for meg bør barnets beste veie tyngst – uansett.

Save

Save

Slutt å streve sånn!

Posted: 17/03/2017 in Filosofi
girl-517555_640

Foto: Flachovatereza@Pixabay.com

Slutt med å streve sånn! Slutt å være så flink! Du må lære deg å slappe av. Ja, jeg snakker til deg, ja! Du fine, nydelige ungdom, som skal feire livet, men som heller brenner deg ut hver eneste dag, til og med i helga. Du som har sluttet å føle egenverdi om du ikke presterer. Du som aldri kan bli god nok. Hva er det det handler om – alt dette perfeksjonistmaset som gjør deg deprimert og gir deg angst? Hvordan havnet du der?

Tidligere fryktet foreldregenerasjonen at barna skulle være late. Nå frykter mange at barna skal brenne seg ut. Det har skjedd et stort hopp fra det å være god nok til å bli perfekt i alt, på alle områder. Det holder ikke å få 6-ere i alle fag. Du skal også være snill, ryddig, pen, slank, veltrent, ha perfekt hud, være hjelpsom og alltid tilgjengelig. Og hvis du ikke scorer full pott på disse områdene, er det i hvert fall viktig at du sprenger andre skalaer. Hvordan i allverden har disse tvangstankene fått sånt et uhyggelig rotfeste i deg? Å være perfekt fungerer en stund, men før eller siden vil du brenne deg ut og eller bli alvorlig syk. I de verste periodene har du antageligvis et stressnivå på høyde med en soldat i krigen. Du kan ikke slappe av, fordi kroppen din ikke husker hvordan det skal gjøre. Du klarer ikke å sitte stille ved et tre i naturen mer en to minutter, fordi du alltid har noe som skal gjøres – tror du. Det er dette som er skummelt. Hjernen din er en muskel, og hver eneste våkne øyeblikk trener du den i å tro at middelmådighet er for dårlig og at det er feil å slappe av. Nervesystemet ditt har blitt en motor som kjører videre selv om den lille stemmen i deg som skriker til deg om å stoppe, stadig blir mer ignorert. For den stemmen er der. Høyt nivå av stress opplever alle til tider, men det er ikke der du skal leve.

Hva er årsaken til denne perfeksjonist-trangen? Kanskje du en eller annen gang i livet, mens du følte deg sårbar, fikk stemplet inn i hodet at for å unngå en katastrofe, må du ta over kontrollen, og du føler at du har kontroll når du presterer blant eliten. Det får du bekreftet av foreldrene dine. Så flink du er! Det er riktig å være flin. Du følte kanskje at du kan kontrollere og holde borte vonde følelser ved å ha et kraftig fokus på andre ting. Er prestasjonskravet til deg selv egentlig en flukt fra noe vondt i deg selv, som du har holdt inne lenge?

Dette skulle jeg ønske noen hadde sagt til meg da jeg var 16 år.

Screenshot from 2016-08-26 16-36-31

1. Last ned apricity.iso fra https://apricityos.com/ ved vanlig nedlasting eller torrent.

2. Last ned Rufus 2.10 (915 KB) USB-software fra:https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.10.exe og installer det.

3. Bruk Rufus til å emulgere apricity.iso på USB-pinnen. Slik:
http://www.ubuntu.com/…/deskt…/create-a-usb-stick-on-windows

4. Gå inn i biosen på pc-en hvor du skal installere Apricity. Sørg for at USB ligger øverst i den prioriterte oppstartsrekkefølgen.

5. Skru av, putt i USB-pinnen og start pc-en.

6. PC-en skal nå starte opp på USB-pinnen og starte installasjonen.

roses-1278642

Foto: Gellinger@Pixabay.com

Noen har store problemer med å si ordentlig unnskyld når de har såret eller krenket noen. Det behøver ikke å være noe alvorlig overtramp, men noen ganger er det det, og det kan ofte være veldig vondt for dem som det går utover. I stedet for å be om unnskyldning, så kommer man gjerne med bortforklaringer og et desperat forsøk på å ikke tape ansikt. Man vil ikke vedkjenne seg den vonde følelsen av å ha krenket eller å ha gjort noe galt, men det å bortforklare i stedet får å be om unnskyldning gjør at problemene ikke forsvinner. Ofte fører det til lange diskusjoner og konflikter som tapper begge parter. Hendelsen oppløses gjerne langsomt ettersom tiden går, men følelsene hos begge parter svever fremdeles i universet som en uoppklart «klump». Grunnen til at de vonde følelsene blir liggende er at ingen forsoning har funnet sted.

Hva er det som gjør det så vanskelig å si unnskyld? Ofte kan det være en følelse av stress og frykt som oppstår når man vet at man har dummet seg ut. Man føler at man taper ansikt og i stedet for å tenke over hva som skjedde og ta innover seg at man har gjort noe dumt, så går man i forsvarsposisjon. Fra vi er små blir mange av oss opplært til at det er galt å gjøre feil, og hvis vi gjør det, så er det best å gjemme det, ved å bortforklare seg, slik ingen kan finne ut av det. Når man blir avslørt, oppstår det en konflikt inni oss – vi vet vi har gjort feil, vi vet også at det er også ‘feil’ å innrømme det – og i stedet for at noe løses raskt med forsoning, oppstår det en lang og tung diskusjon som ikke fører til noe godt.

Jeg leser av og til artikler i aviser ang. konflikter som har oppstått og hvor noen sier at de «beklager at vedkommende har opplevd det sånn». Noen ganger ligger det kanskje rett og slett en misforståelse til grunn, og da kan dette være en grei ting å si. Men veldig ofte, spesielt i det siste, har dette blitt brukt som en dum måte å beklage på, fordi det fratar ansvarsbyrden for den som burde si unnskyld, og samtidig hentydes det at det var offeret som gjorde en feil ved å ‘oppleve noe på en annen måte enn det som var tenkt’. Eksempel: På arbeidsplassen din opplever du at du blir stengt ute. Du blir ikke invitert på arrangementer der alle de andre blir invitert. Du velger å ta dette opp med sjefen, som svarer at hun «beklager at du opplever det sånn». Du blir frustrert, usikker og føler at du ikke blir hørt, fordi måten hun svarer deg på betyr faktisk at ingen har gjort noe galt. Det er deg det er noe galt med som ‘opplever det på feil måte’. Denne typen uttalelse brukes ofte som en form for hersketeknikk, og har ingen verdi som beklagelse. En flink sjef, som kanskje ikke var klar over at dette foregikk, ville sagt: «Jeg er veldig lei meg for at dette har skjedd. Slik skal det ikke være. Jeg skal sørge for at dette ikke fortsetter. Jeg beklager.»

Hovedpoenget med å si unnskyld er jo nettopp at du viser medfølelse for den som har blitt krenket. Ved å vise at du lytter, er medfølende og oppriktig lei deg for det som har blitt galt, føler offeret seg sett og forstått, og kan legge saken bak seg. Det skjer en forsoning.

Hvis folk hadde forstått hvor lett konflikter og problemer hadde forduftet om folk bare kunne bli flinkere til å si ordentlig unnskyld, så hadde livet vært lettere for alle.

Det ligger stor menneskelig styrke i å kunne legge seg flat og si unnskyld når man har dummet seg ut. Man fremstår sterk når man innrømmer feil. Og man blir møtt med respekt, fordi man vet at slike mennesker er til å stole på. I tillegg er det en god følelse å kjenne at man har gjort opp for seg.

Save

Save

Save

Skriv under på kampanjen mot tvangsinnstallasjon av smartmetere her.

Snikinnføring av ”smartmålere” i boliger i Norge.
For tre dager siden fikk vi et brev i posten fra Agder Energi, der de opplyste om at den 29. Mars ville de komme inn i huset vårt og installere en såkalt ”smartmåler”. Videre stod det at myndighetene hadde vedtatt at alle landets over 2,6 millioner strømkunder skal ha fått montert nye smarte strømmålere innen 1. Januar 2019. I vårt område skulle de begynne en pilotinstallering av disse nye strømmålerne.

Vi ble ganske overrasket over dette brevet. Jeg har tidligere kun såvidt hørt om disse smartmålerne ved tilfeldige kommentarer på internett, men vi har aldri fått noe som helst informasjon fra myndigheter eller energiverket hva dette er, hvorfor det skal installeres og hvilke ulemper dette kan føre til.  Vi ringte Agder Energi med en gang og sa at vi ikke ønsker dette apparatet i huset vårt. Da fikk vi beskjed om at den eneste måten å slippe unna på var å skaffe seg legeerklæring. Etter mye research de siste dagene har vi funnet ut at de to viktigste grunnene til at vi ikke ønsker å ha et smart meter er at disse apparatene kontinuerlige sender ut stråling og at det har vært rapportert om omfattende symptomer og helseplager knyttet til disse apparatene. Den andre grunnen er at dette er et angrep på personvernet fordi disse apparatene kontinuerlig overvåker ALL bruk av elektrisitet i boligen, noe som vi mener absolutt bryter med den norske grunnloven. Hverken samboeren min eller jeg er spesielt hysteriske når det gjelder stråling. Vi har både Wi-Fi og mobiltelefon, men vi har respekt for strålingen og tar forhåndsregler. Vi bruker hands-free til mobilen, setter den i ”fly-modus” om natta og har satt ned strålingsgraden på den trådløse routeren til minimalt. Vi har aldri hatt mikrobølgeovn. Problemet med et smartmeter, er at det aldri kan skrus av. Det sender ut mikrostråling, og registrerer bruk av forskjellige elektriske apparater i huset, kontinuerlig.

Hva er et smartmeter?
Et smartmeter, også kalt en AMS-enhet (avansert måle- og styringssystem) er en liten datamaskin som monteres i sikringsskapet ditt. Den erstatter den gamle analoge strømmåleren. Smartmeteret overvåker all bruk av strøm i boligen og  og sender automatisk avlesning av forbruket ditt til nettselskapet. I Norge belastes strømnettet ujevnt gjennom døgnet. Nordmenn bruker mye strøm på morgenkvisten (før skole/arbeid/barnehage) og på ettermiddagen når folk kommer hjem og middagen skal lages. Poenget med smartmeteret er at du har anledning til å fjernstyre all elektrisitet i boligen og for eksempel starte vaskemaskinen mens du er på jobb, når strømprisen er lavest og det er lite belastning på strømnettet, ved hjelp av en app. Idéen høres god ut, men det er for mange kjente og ukjente ulemper til at dette er en lur investering.


Helseproblemer knyttet til et smartmeter:

Dette apparatet sender ut elektromagnetisk mikrostråling kontinuerlig. Jo nærmere du er apparatet, jo sterkere er strålingen. Forskning viser at mange folk har fått helseskader av dette apparatet (smartmeteret). EMF Safety Network i USA har mottatt en rekke av henvendelser fra mennesker som plutselig har opplevd symptomer etter at smartmeteret ble installert. Det nevnes blant annet søvnproblemer, avbrutt søvn, mareritt, hyppige neseblødninger, nervøsitet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, utmattelse, øresus, omtåkethet, hukommelsesproblemer, utmattelse, svimmelhet, balanseproblemer,  hodepine, stikkende hodepine, hoste, forverret astma, utslett, endokrine problemer (hormonell ubalanse), hjertebank, hurtig puls, uregelmessig puls, anfall av ymse slag, hyperaktivitet/plutselig forandring av oppførsel hos barn og tilbakefall av kreft.

Den amerikanske kreftforeningen skriver på sin side:
”Because RF radiation is a possible carcinogen, and smart meters give off RF radiation, it is possible that smart meters could increase cancer risk.”  Oversettelse:  ”Fordi RF-stråling muligens er kreftfremkallende, og smart metere avgir RF-stråling, er det mulig at smartmetere øker sjansen for kreft”. Kilde.

Verdens helseorganisasjon har klassifisert trådløs stråling (som smartmeterne avgir) som et ”2B carcinogen” (kreftfremkallende stoff) på bakgrunn av forskning som viser en sammenheng mellom mobilstråling og hjernekreft. Kilde.

Video som viser hvordan blodceller forandrer seg etter bare 2 minutters eksponering fra et smartmeter, en fot unna.

Da en opplyst person kontaktet Hafslund angående smartmetere og helseplager fikk hun opplyst om at AMS-ene ”…  som hovedregel ikke være plassert i oppholdsrom som kjøkken, soverom og stue”. Hvis dette apparatet er helt trygt, så forstår jeg ikke hvorfor de har satt disse begrensningene. Og ”Videre vil strålingen stort sett kun være aktiv noen få minutter i døgnet.” Det motsatte har blitt bevist – amerikanske statsborgere har selv målt strålingen i boligen sin etter å ha fått installert et smartmeter, og den sender ut pulser med elektromagnetisk stråling kontinuerlig. Videre skriver Hafslund ”Det er forskriftsfestet at nettselskapene skal installere AMS i hvert målepunkt. Dette gjelder ikke dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbrukeren». I forskriftsvedtaket er det presisert at «ulempe» først og fremst er å forstå i helsemessig forstand. Hensynet til personer som måtte ha helsemessig ulempe av elektroniske målere bør derfor være godt ivaretatt.” Det vil si at disse smartmålerne skal tvangsinstalleres, og at den eneste måten du kan si nei til dette på er skaffe deg en legeerklæring. Det holder ikke at du ikke ønsker denne potensielt helsefarlige stråleboksen i huset ditt.

Samboeren min sendte en henvendelse til NVE (Norges Vassdrag og Energiforbund) med forespørsel om å få en skriftlig garanti for at et smartmåler ikke kan forårsake helseplager. Dette var svaret han fikk: «Til spørsmålet om «skriftlig garanti» så finnes det ingen lovhjemmel som pålegger verken NVE, nettselskapet eller andre å utstede den slags garantier. Men som sagt i det ovenstående; det å være tilknyttet strømnettet er en frivillig sak, med alle de ønskte og uønskte konsekvenser dette måtte innebære.» Dette vil si at hvis du får helseplager pga smartmåleren, så vil NVE motsatte seg alt av ansvar.

Snikinnføring av en potensiell helsetrussel:
Å snikinnføre et apparat som muligens er en helserisiko i tusenvis av boliger er en fryktelig udemokratisk måte å gå frem på. Hafslund har opplyst om at borgerne skulle få god informasjon på forhånd. Undersøkelser viser at 84% av befolkningen ikke engang vet hva et smartmeter er. Omtrent ingen har fått noe som helst informasjon om smartmetere eller forespørsel om dette er noe de ønsker. Ingen har fått opplyst om helserisiko forbundet med dette, og når man plutselig får et brev om at installasjonen skal utføres på en bestemt dato, så er dette like alvorlig som at en lege skriver ut medisiner og gjemmer pakningsvedlegget over bivirkninger, som kan være svært alvorlige. Det er svært alvorlig å føre folk bak lyset på denne måten.

Overvåkning og brudd på personvern:
En AMS-enhet (et smartmeter) vil overvåke all strømforbruk i boligen din. Den vil vite når du er hjemme, når du er bortreist, når du sover og når du er våken og når du f.eks bruker en datamaskin, som følge av hvilke strømkilder du bruker. Etter hvert som flere og flere hvitevarer blir ”smarte”, vil enheten kommunisere med disse og lagre all bruk av dem. Selv om kraftselskapet hevder at all denne dataen er kryptert og at ingen utenforstående skal få tilgang til den, så kan man jo stille seg spørsmålet om dette strengt tatt er nødvendig?

Hvordan dette bryter med loven:
Jeg mener at tvangsinnføring av smarmetere i norske hjem bryter både grunnlovens paragraf § 102:  «Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle. Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.» Kilde.

Og den bryter menneskerettighetenes Artikkel 12: «Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.» Kilde.

Å tvangsinnføre overvåkning av en innbyggers daglige vaner og rutiner, er lovbrudd.

Straffer norske beboere:
Et smartmeter vil vise det vil allerede vet –at vi forbruker mest strøm på morgenkvisten og om ettermiddagen. Dette vil i fremtiden antageligvis føre til at strømmen blir dyrere på disse tidspunktene uten at du som forbruker kan gjøre noe med det. Hele det norske samfunnet er bygd på at man skal stå opp tidlig, gå på skole/arbeid og så komme hjem på ettermiddagen. Å sette opp strømprisen i det tidsrommet man behøver strøm uten å gi oss noe alternativ, er meningsløst. I stedet for å installere et smartmeter, som forteller oss akkurat det vi vet fra før, er det mange løsninger som er mye bedre og billigere. De gamle målerne er pålitelige og fungerer utmerket. Kraftselskaper kan pålegge oss å avlese strømmen hyppigere. De kan bøtelegge folk som ikke avleser strømmen, de kan ha kontroller der de har stor mistanke om at det blir meldt inn feil målestand, og staten kan subsidiere tiltak for både forbrukere og arbeidsgivere som ønsker grønnere løsninger (innkjøp av tetningslister, timere, etterisolasjon, bruk av LED-teknologi, installasjon av enøk-varmepumper etc). Totalkostnaden for å installere smartmetere i norske boliger er beregnet til cirka 10 milliarder(!) kroner. Kilde. Tenk på hvor mange grønne tiltak som både er effektive, som fungerer og som ikke er helseskadelige vi kunne brukt i stedet.

Til slutt:
Poenget med denne bloggen er at vi alle trenger å vite mer om hva et smartmetere er og hva en installering av et slikt smartmeter betyr for deg og din familie – spesielt når det kommer til overvåkning og helserisiko. Jeg valgte å skrive denne bloggposten fordi jeg bryr meg om mine medmennesker – og dyr. Jeg vet dette er mye informasjon å fordøye på en gang, men jeg oppfordrer likevel alle til å se dokumentarfilmen «Take Back Your Power.

.
.
.

Nedenfor finner du linker og helt nederst finner du uttalelser fra amerikanske borgere som har fått helsa ødelagt av ”smart”metere.


Linker og informasjon:

Se den prisvinnende dokumentarfilmen ”Take Back Your Power”:
https://takebackyourpower.vhx.tv/buy/take-back-your-power?country=us&platform=windows&uid=4636548590522&site_id=5696

Har du dårlig tid, så ta deg i hvert fall tid til dette lille utdraget fra filmen (14 minutter):
https://www.youtube.com/watch?v=3lph5wDTt_g

Den østerriske legeforeningen advarer mot smartmetere:
https://takebackyourpower.net/austrian-medical-association-objects-to-smart-meter-rollout/

Harvard Medical Doctor Warns Against Smart Meters:
http://www.thehealthyhomeeconomist.com/harvard-medical-doctor-warns-against-smart-meters/

Hva datatilsynet mener om ’smartmålere’ og misbruk av informasjon:
https://www.datatilsynet.no/teknologi/stromavlesing/

TU – Nordmenn har ikke fått noe som helst informasjon om hva smartmetere er:
http://www.tu.no/artikler/nesten-ingen-vet-hva-en-smart-strommaler-er/234851

Etterretningstjeneste måtte gripe inn mot «smarte» energimålere
http://www.digi.no/sikkerhet/2016/03/22/etterretningstjeneste-matte-gripe-inn-mot-smarte-energimalere

Datatilsynet: «Smart straummåling» truar personvernet
http://www.nrk.no/hordaland/smartmalarar-truar-personvernet-1.11962986

Sintef – Utfordringer med personvernet:
http://infosec.sintef.no/informasjonssikkerhet/2014/08/hvorfor-driver-vi-og-maser-om-personvern-i-smart-grid/

Stop smart meters – organisasjon:
http://stopsmartmeters.org/why-stop-smart-meters/

FELO sin side ang. smartmetere (- er du el-overfølsom? Her finner du info. om legeerklæring)
http://www.felo.no/straalekilder/ams-automatiske-stroemavlesere-smart-meters/

Smarte målere – en helsefare vi bør unngå!
http://www.tb.no/smarte-malere-en-helsefare-vi-bor-unnga/o/5-76-242198

Gjensidige frykter at smarte strømmålere vil føre til at mange blir fristet til å bruke vaskemaskiner og tørketromler om natten for å spare penger. Det vil i så fall øke antall dødsbranner, mener forsikringsselskapet.
http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2017/01/20/195271811/frykter-flere-branner-med-nye-strommalere

.
.
.

Nedenfor følger et lite utvalg av uttalelser fra amerikanske borgere, deriblant leger og helsepersonell, om alvorlige helseeffekter som har oppstått etter at smartmetere har vært installert: Alle uttalelsene kan du laste ned og lese her.  (Smart-meter-health-complaints.pdf)

«I have NEVER had headaches in my life but now find myself with one everytime I spend time in the room next to where my smart meter was installed. I want this thing out and my old meter returned.»

«I am a health practitioner concerned about the effects of Smart Meters I have seen in my patients. Many previously healthy people are having symptoms dating from the installation of their Smart Meters or shortly thereafter. Some patients already health-compromised, have gotten worse since their Smart Meters were installed. Some are affected more than others. Some have become disabled from their symptoms.
I feel strongly that installation of Smart Meter’s with their potential health hazards is a violation of the personal rights and freedom of myself and others.
I have refused a Smart Meter and want the right to continue to do so to protect my health.»

«One day I got a notice in the mail that “Smart Metetrs” were being deployed in my neighborhood in Long Beach weather I liked it or not. I found it interesting that they use a military term to describe this intervention. Since the meter was installed I have had problems with my heart racing for no apparent reason while I am in bed. The meter is on the other side of my bedroom wall. I am in my 60s and everyone I have talked to at Southern California Edison claims the meters are not the problem and no more dangerous than a cell phone. However the phone I can shut off. It has even affected my pets. I have two old dogs and two young cats. Since the meter installation I have noticed that they are panting more and at times seem to have trouble breathing. I do not believe these meters have been studied long enough as to long term effects on humans or animals. I would really like my analog back and have no desire to watch the meter on my computer to see how much energy I’m using. I have no air conditioner; dish washer;clothes washer or dryer. Nor do I have central heating, extra refrigerators or freezers. I use a power strip for my computer and shut it off when not in use. I don’t need this big brother utility dictating my energy use. It is an invasion of privacy and it puts meter readers out of work. Higher unemployment rates in this state are NOT needed.»

«I have been having increased symptoms over the past few years since a Smart Meter was installed. I did allow it but didn’t know then about the health risks, and it’s located just outside out bedroom window. I have tinnitus, heart palpitations, many aches and pains that I never had before. I keep going to the doctor’s office spending money on trying to feel well, but to no avail. I wish I could find out if we can have it removed.»
– Mary L.

«I live in a 472 sf small studio, there are 7 smart meters outside the wall of my bed. PG&E installed about a year ago, I recently am dying from the terrible headaches, woke up many times at night , with also very loud ring deep in my ear, consistently ring in my ear !!! I want to throw up all the time, very very tired, do not want to do anything, bad memory, I cannot believe I start to feel my heart is beating so heavy painful and just struggled to make it going. I went to see the doctor, I was told to move out of this room far away from smart meter as soon as possible. I contacted with PG&E, they told me that those killer smart meters are not going to be removed no matter what, PG&E is murder !!!! we need to do something about it in Goverment to get rid off this killer smart meter !!! I do not want smart meter damage my 6 years old child’s brain or any part of our body, please stand up to protect our own life !!! I live in los Gatos, Santa Clara , Ca. thank you for reading and need help !!!»
– Cathryn de Gery

«Since I had the SmartMeter placed on my home (master bedroom wall by headboard of my bed) involuntarily by SDG&E about 3-4 months ago, I have developed increasingly severe reactions to EMF (electromagnetic fields). I have constant ringing in my ears, getting louder and very distracting; headache, sinus pain, feeling of heaviness in chest, disorientation, mental confusion, difficulty concentrating and with calculation and driving, nausea, and very hard to use computer, phones, etc. Can’t sleep well, insomnia, though improved with change of bedroom. My doctor wrote a letter demanding under the ADA that SDG&E remove the SmartMeter, the reply was that SM’s don’t impact health, my doctor is wrong that the ADA covers this, and they essentially refuse to remove the SM. Needless to say, I am shocked, horrified, and will take further steps. This is an example of Big Brother in our lives worse than anything I have seen in America in 60 years. They can harm and kill us legally now, in our own country. This is an outrage.»
– San Diegan

«I am Toril Jelter, a board certified pediatrician specializing in medical and environmental aspects of autism related illness. I have health concerns regarding the unbridled roll out of wireless technologies without adequate health studies before hand. Dear FDA/FCC, I request a moratorium on the Smart Meter roll out ASAP until a proper assessment of health effects has been conducted. Here are a few patient stories for your review: A 2 year old child can’t sleep at night. He screams inconsolably for hours. When the mother takes the child away from the SF Bay area to a remote area with poor cell phone reception the child sleeps well every night and naps as a normal 2 year old would during the day. A 40 year old man with MS & EHS (multiple sclerosis and electrohypersensitivity) requests no Smart Meter. His doctor writes a letter to support this request. It is granted BUT only temporarily! His 4 neighbors get a Smart Meter and he develops such severe ringing in the ears (tinnitus) that he is no longer able to sleep indoors. He discovers that the only way he can sleep is to sleep outdoors. (This could be explained by the cumulative effect of EMF in his home + the Smart Meters next door.) A 45 year old woman with MS has been stable for several years. After installment of a Smart Meter she goes down hill rapidly. Depression,flu-like symptoms and severe fatigue. Another woman with MS 50 years old improving. Gets a Smart Meter. Gets worse balance, worsening depression. Falls breaks 2 ribs and punctures a lung. A 10 year old child with high functioning autism gets a Smart Meter. His handwriting deteriorates. He seems more fatigued. He gets flu like symptoms frequently. Looses his appetite. Stops gaining weight. A 65 year old woman gets a Smart Meter, actually 4 at the head of her bed. (condo)She develops severe tinnitus, sleep disturbance, intermittent confusion, memory problems, heart palpitations and diabetes. PLEASE HAVE AT LEAST ONE PERSON READ AND UNDERSTAND.»
– Toril Jelter

«On October 22nd of 2011, my life changed forever. I was sitting writing a letter to my daughter, and I began to get stinging, shooting pains in my jaw and ear area, my sinuses starting filling up and my head felt like it was full of paint. That night I was unable to sleep because of a very alarming case of acute tinnitus, unlike anything I had ever experienced before, and chest pains. The next night I was awakened from a dead sleep at 1:30 in the morning with vacuum-cleaner like tinnitus and an alternating two-tone noise that sounded like notes from an electric keyboard. It was so loud that I opened the window to see if it was coming from outside. I had to put on street clothes and walk away from our apartment in search of relief. A couple of blocks away, the tinnitus diminished greatly. When I came back I had to lie on the couch in the living room and turn on the TV and heater to help mitigate the white noise in my head to try to sleep. Staying asleep was another battle. This nightmare went on for a couple of more nights.
I stayed away from the apartment during the day, and it was patently obvious that the symptoms abated away from the 11 “Smart” meters installed in our building a couple of months prior. As I already had fibromyalgia, missing deep sleep cycles affected my health all day long. My ten year old son and I had to start finding different places to sleep. I soon began to realize that some of the symptoms he had been having disappeared away from the apartment – chest pains so alarming I had to take him to a pediatric cardiologist, “stinging” headaches, and bouts of fatigue.
My son and I have now been homeless since early December, when I was finally able to get us all the way out of our apartment in spite of debilitating symptoms, including head aches, diarrhea, nausea, hand numbness, chest pains, neck pains, and extremely upsetting cognitive impairment. We are having to move into a van and are currently searching for a place to park/live where we can remain relatively healthy – at least functional. I have had to cut down on the hours I can work, and usually have to work under very difficult conditions, in terms of symptoms. There is utterly no mystery here in terms of causation – most symptoms diminish the further away my son and I get from electro-smog sources. After a big exposure, though, it takes some time to recover to the usual level (of discomfort!)
The CPUC has allowed PG&E to ruin my son’s and my health, and that of many, many others, and we have had no recourse but to take the brunt of it with no official help – even doctors at this point are generally ignorant of the EHS phenomenon (in this country). So where’s the accountability? This travesty is indefensible and unconscionable. PG&E needs to stop this madness immediately, and the CPUC needs to make them stop. And we victims of this outrageous breach of public trust need to be compensated».
– Anon, CA.

Save

Save

Save