bedroom-1281580

Luftig og harmonisk soverom. Foto: Pixabay.

Hjemme vårt er ikke alltid ryddig. Ofte har vi prosjekter på gang, og noen ganger er vi for slappe til å rydde opp etter oss, men vi trives best når det er ryddig og organisert. Et liv uten rot og ting overalt er mye enklere på alle måter. Å fylle huset med for mange ting, fører til rot, som fører til stress, som igjen fører til slitenhet/nedstemthet som fører til trøstekjøp, som igjen fører til flere ting og mer rot. Å tenke godt over hva man kjøper og skaffer seg, vil ikke bare føre til et ryddigere hjem, men også en mye bedre økonomi.

Her er noen råd for å få et ryddigere og mer oversiktlig hjem:

 • Bruk biblioteket, lån bøker og filmer, som du kan levere tilbake når de er lest/sett.
 • Bruk streaming, lei filmer/serier på nett  i stedet for å kjøpe. Husk å si opp abonnementer du ikke bruker lengre.
 • Prøv å la være å skrive ut ting du ikke trenger å skrive ut. Mye kan lagres digitalt på pc og mobil.
 • Gjør det til vane å legge ting på plass, og ha en fast plass til alle tingene dine, så du slipper å bruke tid og krefter på å lete.
 • Det er lettere å falle for fristelsen til å kjøpe ting du ikke trenger når du blir påvirket av reklame fra tv, web, posten, e-post etc. Bruk søppelfilter på e-posten, fest et klistremerke med ‘nei takk til reklame/gratisaviser’ på postkassa, bruk ad-block på sider du ikke ønsker å motta reklame fra på nettet. Slett ‘cookies’ i ny og ne. Bruker du web til å ‘strømme’ tv-kanaler kan du ofte slippe reklame helt ved å ‘spole’. Du kan også gjøre det til en vane å skru ned lyden (og lukke øynene!) under reklamepausene på tv, hvis du lett lar deg påvirke. Sosiale medier påvirker deg i større eller mindre grad til å skulle kjøpe ting.  Bruk ad-block og ta en pause fra sosiale medier i blant og bruk tiden til hobbier, meditasjon, turer, gode samtaler ansikt til ansikt.
 • Meld deg også av nyhetsbrev og kundeklubber som sender deg reklame på e-post og sms. Si «nei takk» når butikkene spør om du vil bli medlem. Ofte får du et velkomsttilbud som er for godt til å være sant. F.eks kan tilbudet gi deg gratis porto’, mens når du leser det med liten skrift, står det at dette kun gjelder ved kjøp over f.eks 500,-.
 • Ikke fall for fristelsen til å kjøpe ting på salg, med mindre du virkelig behøver det. Tenk over kjøpene dine og unngå impulssalg.
 • Fiks ting i stedet for å kjøpe nytt. Og velg kvalitet fremfor kvantitet. Gode vinterstøvler, for eksempel, kan vare over flere år, mens dårlige støvler ofte bare varer et par sesonger. Ta godt vare på tingene dine.
 • Si ‘nei takk’ når noen spør om du vil ha noe de har til overs, hvis dette er noe du ikke kommer til å benytte. Forklar gjerne at du prøver å unngå unødvendige ting i hjemmet. De fleste forstår det.
 • Det er vondt å kaste, men godt å gi bort. Bruk Fretex eller andre sentraler til å levere brukbare klær og ting. Noen andre kan få nytte av dine overskuddsting.
 • Lær deg grunnleggende regnskap og ha et godt innsyn i egen økonomi. Å vite konkret hva du bruker penger på, kan ofte være en øyeåpner og hjelpe deg å spare.
 • Har du lyst til å bruke oppsparte penger, så bruk dem på gode opplevelser (kino, konserter, teater, reiser) eller god mat, fremfor ting.
 • Til dere jenter som fyller opp med ymse sminkeprodukter. Det er heller ikke sikkert at du trenger alt det som reklamene hevder du trenger. Be om å få en test av det du vil kjøpe før du kjøper det, så slipper du store bomkjøp. Be om å prøve det i butikken og gå hjem og se om produktet holder det det lover. Når det gjelder mengder av sminkeprodukter, kan du komme langt med lite.

Overdrevet shopping og ‘hoarding’.
Overdrevet shopping er et stort problem i verden i våre dager, både på et globalt og personlig plan. Overforbruket vårt er skadelig for jorda vi bor på og shopping i store mengder er ikke noe som gir langvarig glede. Shoppingavhengighet er som andre avhengigheter. Man kjøper ting for å trøste seg selv for å unngå å føle nedstemthet eller underskudd. Hvis dette er tilfelle, så prøv dette: Når du får et ‘akutt’ behov for å shoppe, så still deg selv spørsmålet: Hva er det jeg egentlig trenger nå? Ofte er kjøpetrang et symptom på noe. Er det noen eller noe som sliter deg ut eller stresser deg? Er du sulten? Trenger du å hvile? Noen å snakke med? I stedet for å shoppe, så prøv å ta prat med en god venn om hvordan du har det. Plei deg selv. Ta deg tid til deg selv, ro og hvile. Øv deg på å gjøre ‘ingenting’ eller se på inspirerende ryddevideoer på Youtube. Ofte vil trangen til å kjøpe gå over av seg selv når man får dekket det behovet man egentlig har.

Når det gjelder det som på engelsk kalles ‘hoarding’ (eller ‘hamstring’ på norsk), er dette ofte et symptom på et bakenforliggende psykisk problem. Hoarding er en ekstrem variant av shoppeavhengighet. Mange av dem som er hoardere (folk som samler på alt mulig og fyller huset til randen av ting) har ofte opplevd noe traumatisk i fortida si. Dette mentale vakuumet som traumen har utløst, prøver de å fylle opp ved å samle på ting. I tillegg har disse menneskene ofte et problematisk forhold til andre mennesker, noe som gjør at ting blir viktigere enn menneskelige realsjoner. Problemet med ‘hoarding’ er at det ikke fungerer. Man fyller opp huset med mer og mer men det blir aldri nok. Er du en hoarder og ønsker hjelp, så søk profesjonell hjelp. Det finnes også selvhjelpvideoer på Youtube på dette problemet.

ting

Save

Save

ulver-2-stk-2477

Ulver i Kristiansand dyrepark spiser kjøtt middag, slik som du og jeg.

Ulven i Norge:
I Norge får ulven skylden for sauetap. Realiteten viser at ulven kun står for 2% av sauetapene. Likevel bestemmer politikerne at vi må ta ut flere ulv. 2% er på landsgjennomsnitt og i noen områder tar ulven mer sau. Skader og ulykker (f.eks. sette seg fast i fjellet), parasittangrep, jurbetennelse og andre skader og infeksjoner som dyrene ikke får behandling for er hovedårsakene til døden av sauer og lam på beite. I stedet for å plaffe løs på ulven, er det ikke en idé å heller sette inn preventive tiltak som obligatorisk gjeting eller oppsetting av rovdyrsikre gjerder som faktisk fungerer hvis man setter dem opp ordentlig, slik de gjør i Sverige? Kilde.

Ulveflokker tar ikke sau:
I tillegg så fører den generelle nedplaffingen av ulv til flere streifedyr (flere ensomme ulver). Slike streifeulver er mye mer tilbøyelige til å angripe sau enn vilt som hjort, sau, rådyr etc. Ulver som jakter i flokk angriper altså viltdyr i stedet for å gå løs på en saueflokk. Kilde.

Dumme sauer:
I Norge er det vanlig å brukes den dummeste sauerasen, ‘norsk hvit sau’ i motsetning til den gammelnorske villsauen som er lettere, de løper raskere, hopper høyere, og har instinktene sine i behold. Norsk hvit sau er en sauerase som er fullstendig talentløs når det gjelder å forsvare seg mot rovdyr. Den mangler flokkmentalitet, lammene har ingen spesiell tilknytning til mora, den er fullstendig blottet for årvåkenhet når det gjelder rovdyr. Den har rett og slett ‘glemt’ hvordan den skal oppføre seg. Kilde.

Hva loven sier om å slippe ut sau og lam alene i fjellet?
Når sauebønder slipper lam og sau ut på fjellet uten tilsyn, er dette et brudd på flere paragrafer i dyrevernloven. Her følger en liste:

§ 3.
Generelt om behandling av dyr:
Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Å sette ut sau/lam i et område som er kjent for angrep av rovdyr er ikke å ‘beskytte mot fare for unødige påkjenninger og belastninger’.

§ 14. Særskilte forbud. Det er forbudt å:
a) utøve vold mot dyr,
b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand,
c) ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og
d) bruke levende dyr som fôr eller agn.

Punkt b) sier tydelig at det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Sau/lam på beite uten tilsyn er vel helt klart et brudd på denne loven?

§ 22. Generelle vilkår for hold av dyr. Dyr skal bare holdes hvis de kan tilpasse seg holdet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Kongen kan gi nærmere forskrifter som begrenser eller forbyr hold av visse dyrearter, raser eller avlslinjer.

Det er, igjen, ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig å etterlate husdyr til seg selv på fjellet alene.

§ 23. Dyrs levemiljø. Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

Levemiljøet (fjellet) skal bidra til trygghet (!) og trivsel. Et område hvor det både er fare for og vanlig at sau/lam ramler ned skrenter, pådrar seg infeksjoner og sykdom og er utsatt fra angrep fra rovdyr er ikke et levemiljø som bidrar til trygghet og trivsel.

§ 24. Tilsyn og stell. Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:
a) fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd. Dyr skal ikke tvangsfôres eller tvangsvannes, med mindre det skjer av dyrehelsemessig grunn,
b) dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig,

Jeg lurer på hvorfor ikke angrep fra rovdyr, fall, å sette seg fast, sykdom og infeksjoner går inn under ‘andre farer’?

Dette er altså fire paragrafer under norsk lov som bryter mot det som er vanlig praksis i norsk sauehold. Er det ikke på tide det settes inn tiltak?

 

Bjørn Erik fant en død ugle hengende etter den ene kloa i skogen på søndag. Den hadde ingen andre synlige sår eller skader, så den har nok vært maks uheldig og rett og slett satt seg fast i en kvist på et lite rognebærtre. Han tok med seg ugla hjem og ringte en zoolog.  Ugla ble så hentet av en zoolog som skulle studere den. Det var litt trist at vi ikke kunne beholde den, for fjærene kunne blitt kule smykker.

Screenshot from 2016-08-26 16-36-31

1. Last ned apricity.iso fra https://apricityos.com/ ved vanlig nedlasting eller torrent.

2. Last ned Rufus 2.10 (915 KB) USB-software fra:https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.10.exe og installer det.

3. Bruk Rufus til å emulgere apricity.iso på USB-pinnen. Slik:
http://www.ubuntu.com/…/deskt…/create-a-usb-stick-on-windows

4. Gå inn i biosen på pc-en hvor du skal installere Apricity. Sørg for at USB ligger øverst i den prioriterte oppstartsrekkefølgen.

5. Skru av, putt i USB-pinnen og start pc-en.

6. PC-en skal nå starte opp på USB-pinnen og starte installasjonen.

Fotograferingstips

Posted: 07/08/2016 in Filosofi
gaupe-kaja77bloggen

Gaupe i Kristiansand Dyrepark.
Foto: Titanica Art

* Finn et interessant eller pent motiv. Hva ønsker du å formidle med bildet ditt? Hvor skal fokuset være?
* Ta en god titt i ramma før du trykker på utløseren. Er det noe mer du vil ha med i bildet, eventuelt noe du vil fjerne?
* Tar du bilder av objekter som har øyne (dyr, insekter, fugl, fisk, mennesker), så sørg for at øynene er skarpe. Dette er  veldig viktig, for det er øynene folk vil legge merke til først. Dette utgjør en stor forskjell fra gode og dårlige fotografier.
* Sjekk at bakgrunnen er enkel/ryddig. Kan du benytte en annen vinkel for å få frem motivet bedre og fjerne «støy»?
* Hva ønsker du å ha i fokus? Bruk høyere blendertall for å øke skarpheten i bakgrunnen – og motsatt.
* Er motivet skarpt? Hvis du trenger lengre lukketid, bør du bruke stativ og fjernkontroll og sørge for at kameraet står helt i ro mens bildet blir tatt. Noen ganger må man bruke seg selv som vindskjerm.
* Sørg for at det er nok lys. Trenger du ekstra lyskilder, reflektorer etc?
* Riktig bruk av blitz når du tar bilder ute i sola for å lyse opp mørke områder, er viktig. Sola skaper store kontraster.
* Ofte må man gå nærmere det man ønsker å sette fokus på.
* Effekter kan være artig, men det enkleste er ofte det beste.
* Sørg for å holde kameraet i ro mens du trykker på utløseren
* Det kan være smart å bruke polariseringsfilter når du tar bilder av vann/objekter i vann
* Sørg for rene glassflater (både innside og utside) når du tar akvariebilder, ta bilde fra skrå vinkel.
* Pass også på at linsene er uten fingeravtrykk og hår/støv. Bruk alltid linsebeskyttelsen når kameraet ikke er i bruk.
* Ta bilder på høyest mulig oppløsning så langt du har plass på minnekortet.
* Et fototelt er smart å bruke når man skal ta bilder av småting (smykker, små figurer etc.), for å få nok lys og ren bakgrunn, samt minske skygger på bakgrunnen.
* I etterbehandlingsprogrammer kan man fikse opp et ellers «ødelagt» bilde. Adobe Photoshop eller Ligthroom har mangfoldige innstillinger som kan få bildet til å «stå ut» slik at det blir mer interessant. Det finnes billige og gratis alternativer til disse programmene som gjør en utmerket jobb.
* Vil du signere fotoet med copyright, så lag denne så liten og «usynlig» som mulig. Den skal ikke stjele oppmerksomheten fra bildet og det du ønsker å formidle.

roses-1278642Noen har store problemer med å si ordentlig unnskyld når de har såret eller krenket noen. Det behøver ikke å være noe alvorlig overtramp, men noen ganger er det det, og det kan ofte være veldig vondt for dem som det går utover. I stedet for å be om unnskyldning, så kommer man gjerne med bortforklaringer og et desperat forsøk på å ikke tape ansikt. Man vil ikke vedkjenne seg den vonde følelsen av å ha krenket eller å ha gjort noe galt, men det å bortforklare i stedet får å be om unnskyldning gjør at problemene ikke forsvinner. Ofte fører det til lange diskusjoner og konflikter som tapper begge parter. Hendelsen oppløses gjerne langsomt ettersom tiden går, men følelsene hos begge parter svever fremdeles i universet som en uoppklart «klump». Grunnen til at de vonde følelsene blir liggende er at ingen forsoning har funnet sted.

Hva er det som gjør det så vanskelig å si unnskyld? Ofte kan det være en følelse av stress og frykt som oppstår når man vet at man har dummet seg ut. Man føler at man taper ansikt og i stedet for å tenke over hva som skjedde og ta innover seg at man har gjort noe dumt, så går man i forsvarsposisjon. Fra vi er små blir mange av oss opplært til at det er galt å gjøre feil, og hvis vi gjør det, så er det best å gjemme det, ved å bortforklare seg, slik ingen kan finne ut av det. Når man blir avslørt, oppstår det en konflikt inni oss – vi vet vi har gjort feil, vi vet også at det er også ‘feil’ å innrømme det – og i stedet for at noe løses raskt med forsoning, oppstår det en lang og tung diskusjon som ikke fører til noe godt.

Jeg leser av og til artikler i aviser ang. konflikter som har oppstått og hvor noen sier at de «beklager at vedkommende har opplevd det sånn». Noen ganger ligger det kanskje rett og slett en misforståelse til grunn, og da kan dette være en grei ting å si. Men veldig ofte, spesielt i det siste, har dette blitt brukt som en dum måte å beklage på, fordi det fratar ansvarsbyrden for den som burde si unnskyld, og samtidig hentydes det at det var offeret som gjorde en feil ved å ‘oppleve noe på en annen måte enn det som var tenkt’. Eksempel: På arbeidsplassen din opplever du at du blir stengt ute. Du blir ikke invitert på arrangementer der alle de andre blir invitert. Du velger å ta dette opp med sjefen, som svarer at hun «beklager at du opplever det sånn». Du blir frustrert, usikker og føler at du ikke blir hørt, fordi måten hun svarer deg på betyr faktisk at ingen har gjort noe galt. Det er deg det er noe galt med som ‘opplever det på feil måte’. Denne typen uttalelse brukes ofte som en form for hersketeknikk, og har ingen verdi som beklagelse. En flink sjef, som kanskje ikke var klar over at dette foregikk, ville sagt: «Jeg er veldig lei meg for at dette har skjedd. Slik skal det ikke være. Jeg skal sørge for at dette ikke fortsetter. Jeg beklager.»

Hovedpoenget med å si unnskyld er jo nettopp at du viser medfølelse for den som har blitt krenket. Ved å vise at du lytter, er medfølende og oppriktig lei deg for det som har blitt galt, føler offeret seg sett og forstått, og kan legge saken bak seg. Det skjer en forsoning.

Hvis folk hadde forstått hvor lett konflikter og problemer hadde forduftet om folk bare kunne bli flinkere til å si ordentlig unnskyld, så hadde livet vært lettere for alle.

Det ligger stor menneskelig styrke i å kunne legge seg flat og si unnskyld når man har dummet seg ut. Man fremstår sterk når man innrømmer feil. Og man blir møtt med respekt, fordi man vet at slike mennesker er til å stole på. I tillegg er det en god følelse å kjenne at man har gjort opp for seg.

Save

Save

guy-781483
(Illustrasjonsfoto fra pixabay.com)

(«Under construction»)

Det er langt ifra alle som vet at jeg sliter med helsa. Utenpå ser det ut som alt er bra, og det meste er bra på utsiden. Det er innsiden som er problemet.

Jeg ble syk allerede for mange år siden, da jeg var rundt 15 år. Akkurat hva som forårsaket at helsa mi plutselig ble rasert, er jeg usikker på, men jeg tror det må ha vært en kombinasjon av flere ting. Det jeg husker godt er at jeg ble veldig dårlig rett etter en vaksine og opplevde ting jeg aldri tidligere hadde vært plaget med. Det første jeg merket var at jeg ble veldig utmattet, uten å anstrenge meg. Plutselig føltes det som om jeg gikk rundt med en kronisk influensaslapphet. Jeg kunne sove i 15 timer i døgnet, uten å bli «ladet opp». Jeg ble hverken opplagt eller fikk samlet opp energi selv om jeg sov mye mer enn det som normalt sett er nok. Kroppen ville bare sove og sove. Jeg gikk fra å sove mye til å få store problemer med å få sove da jeg la meg. Det kunne ta flere timer før jeg sovnet, selv om jeg var ekstremt utmattet. Jeg fikk også problemer med lyder, spesielt høye og skarpe lyder som jeg tidligere hadde tålt greit. Lyset kunne også være en plage, spesielt om sommeren. Da kunne jeg våkne veldig tidlig uten å være uthvilt i det hele tatt, eller å ha fått nok søvn. Det føltes som det var tre verdenskriger i kroppen på en gang. Symptomer som jeg aldri tidligere hadde opplevd, ballet på seg. Det føltes som om kroppen gikk amok. Den venstre armen min sluttet å virke som den tidligere hadde gjort. Den kunne brukes, men den hadde ikke noe kraft. Jeg kunne ikke styre den sånn som jeg ville. Jeg fikk også store problemer med å konsentrere meg, men jeg anstrengte meg så godt jeg kunne og gikk ut av ungdomsskolen med ok karakterer, bortsett fra i matematikk. Jeg følte at jeg gikk rundt i en tåkeverden, der jeg var så utmattet at ingenting føltes ekte. Jeg var ofte kvalm og fikk kraftige anfall av hodepine. Til å være en person som stort sett var frisk, fikk jeg stadig tilbakevendende halsbetennelser, bronkitt og andre infeksjoner i tillegg. Om dette gikk utover psyken? Ja. Er det mulig å oppleve dette uten at man blir redd for hva som skjer med en, og at kroppen sår seg vrang på mange uten at noen skjønte eller kunne si meg hva som var galt med meg? Jeg tror ikke det. Jeg kjenner ingen personer som har verdenskriger inni seg uten å oppleve en eller annen form for angst, desperasjon og fortvilelse. Og det var jeg – bunnløs fortvilet. Nå tror du kanskje at ting ble bedre, men det gjorde ikke det. Videregående skole ble et rent mareritt. Jeg var skadeskutt på mange måter. Klassen var ok, lærerne var ok, noen var fantastiske (jeg husker dere!), men jeg var fullstendig grøftekjørt, kronisk grøftekjørt pga helsa mi. Tenk deg at du har ranglet på byen hele natta og løpt maraton samtidig som du har influensa, ikke sovet på noen døgn og i denne tilstanden skal du gå på skolen 8 timer daglig. Hvem orker det? Sånn er det å ha utmattelsesdiagnoser. Man vil, men man kan ikke. Og jo mer man presser seg, jo sykere blir man.

Det er mange år siden jeg ble syk, og jeg har vært gjennom mye siden da. Det som var nødvendig for at situasjonen min snudde til det bedre, var flere ting. Uføretrygden gjorde at jeg kunne slippe alle former for press og krav, noe som er vesentlig når kroppen har hengt seg opp i en stresshormonkarusell. For første gang siden jeg ble syk, var det ingen som stilte krav, hverken foreldre eller samfunnet rundt meg. Det var ikke lett å få uføretrygd, for selv om jeg hadde vært til nevrologisk spesialist på Ullevål Uni-sykehus og fått blitt utredet meg for utmattelsessyndrom, krevde NAV  at jeg deltok på ‘aktiviseringutredning’ i tillegg, noe som bidro til å gjøre meg sykere. Men til slutt tror jeg de innså at det ikke hjalp å prøve å aktivisere meg mer. Jo mer de pisket meg, jo sykere ble jeg. I tillegg til å slippe alle former for krav, press og ansvar, så har jeg fått mye hjelp og støtte av foreldrene mine og familien min.

Nå kjenner jeg grensene mine bedre. Jeg sier ifra om hva jeg tåler og om hva som blir for mye utifra dagsformen min. Jeg er ikke i mål enda, men jeg opplever lengre perioder hvor jeg er bedre. Dette gjør meg optimistisk.  Fremdeles har jeg dårlige perioder, hvor jeg stort sett ligger hele dagen, men innimellom har jeg bedre dager. Utfordringene mine nå er å unngå situasjoner som gjør at stresshormonene i kroppen løper mer løpsk. Jeg må derfor passe på at jeg ikke påtar meg for mye ansvar og oppgaver. Jeg liker å jobbe og å være aktiv, så det kan fremdeles være vanskelig å unngå at jeg brenner meg ut, hvis jeg blir for ivrig en dag. Jeg må holde meg unna kaotiske situasjoner eller situasjoner der jeg må forholde meg til mange mennesker. Jeg må vite hvor langt det er til nærmeste sted å innrette meg vannrett. Jeg må ha ‘stillerom’ der jeg kan isolere meg når det trengs.

Jeg kan få akutt kollaps, der jeg først mister taleevnen og så faller i bakken. Dette er et mye raskere energifall enn den normale kroniske utmattelsen. Jeg kan ha dager med ekstreme smerter i kroppen, og det er de dagene som er de vanskeligste. Jeg får innimellom anfall, som jeg selv kaller ‘skjelveanfall’. Under anfallene er jeg helt tilstede, men hodet rister av seg selv, som en krampe, og jeg mister taleevnen. Under anfall kommuniserer jeg med fingertrykk, der ett trykk med fingeren er ‘ja’, og to trykk er ‘nei’. Kanskje det kan minne litt om et epileptisk anfall, bortsett fra at jeg er våken og tilstede. Jeg hører alt som skjer rundt meg, men jeg har ingen styring over kroppen. Jeg er paralysert under anfallene. De har vart opptil flere timer, men nå går de ofte over på et kvarter. Tidligere ble jeg redd da dette skjedde. Nå vet jeg at det går over, og jeg lar kroppen riste løs det den skal. Det som bekymrer meg litt under slike anfall er at det f.eks skal begynne å brenne i huset, og at jeg ikke kommer meg ut. Det hadde jo vært kjipt. Det er derfor greit at noen er tilstede hvis anfallet blir kraftig. Noen som holder meg i hånda mens det står på, sier jeg ikke nei takk til. Man kan bli veldig sårbar når helsa er skral og kroppen ikke spiller på lag. Det kan være vanskelig å forstå hva det innebærer å være i en kronisk syk tilstand. Vi som opplever det, har ikke noe behov for at alt skal bli forstått, men vi trenger å bli hørt, få behovene våre dekket og at vår stemme blir respektert. Når noen forståsegpåere, som aldri selv har opplevd det vi gjør, mener at vi kan trene oss friske, så er de med på å bryte oss enda mer ned. Jeg kjenner ikke en eneste person som ikke har prøvd alt for å bli frisk, deriblant trene. Hadde trening vært en mirakelkur for oss, så hadde vi jo ikke vært syke. Det er også dem som mener at man kan tenke seg frisk. Hvis dette var en mirakelkur, så hadde det ikke fantes sykdom. Det er veldig mye som kan bli verre når man har et utmattelsessyndrom. Derfor er det viktig at man går forsiktig frem og finner ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det å kjenne etter hva man orker fra dag til dag og tilpasse energien etter det, føler jeg selv er den beste løsningen. Å være ærlig med dem rundt og si ifra når det blir for mye, før man går til bunns, er også viktig.

Skolemedisinen har ikke kunnet hjelpe meg med helsa, men jeg har fått grei støtte av fastlegen min.  Jeg har prøvd forskjellige alternative behandlingsformer, der noen behandlinger ikke har hatt noe merkbar effekt på meg, andre muligens har hatt noe effekt og noen faktisk har fungert med god effekt. Det som har fungert, har jeg fortsatt med. De dagene jeg orker, så prøver jeg å gå rolige turer, helst i skogen eller andre rolige omgivelser. Jeg prøver å sitte stille i naturen og nullstille meg. Jeg har en liten overbevisning om at naturen har en egen evne til å bryte ned gammelt stress og hjelper til å gjennopprette balansen i kroppen.