Forbudt å fore med levende for.

Publisert: mars 13, 2014 i Filosofi

ID-100220464Det er forbudt å fore med levende for i Norge.
Slik er lovverket:

§ 14. Særskilte forbud
Det er forbudt å:
a) utøve vold mot dyr,
b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand,
c) ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og
d) bruke levende dyr som fôr eller agn.

Videre:
I dyrevelferdsloven §2 er disse deffinisjoner om hva loven gjelder slik;
Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr.

Kilder:
Lov om dyrevelferd
Virkeområde

If you use your creativity, it might help you alot to get a lot closer to the target in Geoguessr. Here are some tips I have discovered:
1. Are they driving on left or right side of the road? (Left side = Australia, New Zealand, India, Great Britain, South/West Africa, Jersey, Malta, Cyprus, Bahamas, Brunei, Barbados, Hong Kong, Jamaica, Singapore, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, Republic of Mauritius, South Africa and Trinidad & Tobago)
2. What car models are overrepresentatives (ex. many Fiats = mostly somewhere in Italy)
3. Search for any road signs (name of places, danger signs of kangaroos? moose? lions? :))
4. Are there any country flags?
5. What color are most of the people? (Asian, caucasian, blacks,
6. Is the stripe in the middle of the road which separate traffic moving in opposite direction yellow? (yellow = Norway, Canada, North and South America minus Chile!)
7. How is the vegetation? (Climate can help you a lot: palm trees, exotic plants etc)
8. How are the buildings? Do they look medieval = Mostly European. Famous buildings can also help you a lot)
9. Are you far from a coast line?
10. How is the infrastructure? Good roads or bumby or muddy?
11. Ad-signs on the road? What valuta is given?
12. Try to notice any signs on the passing cars. They might give away some names.

Photos that helps a lot:
I noticed this Swiss flag at a car, and there were some Medieval buildings. I also noticed a road sign that said: «Basel» and «Zurich»

ooops ops

My record (no cheating!):

rekord

Do you have any other advice? Please comment below :)

Spørsmål til en prest fra en skoleelev

Publisert: november 7, 2013 i Filosofi

elev-bokerJeg kom over dette på KlaraKlok i dag. Jeg syntes både spørsmålet og svaret var viktige og interessante. Det jeg likte godt var det presten spesifiserte ang. forskjellen på tro og overtro. Det finnes Gud, og så finnes det naturlover. Hvis man skal tro at det er Gud som står bak alt det vonde som skjer, kan det få negative følger. Man kan f.eks ende opp i Westboro Baptist Church, en «kristen» hatgruppe i USA som fordømmer alt og alle som ikke er som dem. De uttrykker blant annet fordømmelse over katolikker, muslimer, jøder, Sverige, Canada og andre grupper. Det verste er at de demonstrerer i begravelsen til f.eks soldater som døde i Irak, og mener at det er Gud som har drept soldatene siden USA tolererer homofile.

«Hei! Har du det bra?
Jeg tror på Gud, Jesus og den hellige ånd. I vår historie har det vært kriger pga religion. Og masse elendighet kommer fra religion. Religion er jo menneskeskapt.. De religiøse truer de andre å komme seg til troen. Og de får andre til å føle seg ukomfortabelt. Det blir aldri fred av religiøse! Tror du Gud godtar slik? Har hørt at en som har sagt at Gud er den minst religiøse i verden. Altså, de religiøse tror de aldri har syndet og de tror de skal imponere Gud med budene. De har troen sin i hodet, men med hodet skal vi bruke og tenke med vitenskap! Det er derfor Jesus kom, vi skal tro av hele sitt hjerte. Men dessverre er det mange troende som har troen i hodet.

Men ok, spørsmålet mitt var egentlig….. Jo, altså, i følge Bibelen står det at folk måtte lide i Guds navn.. Gud måtte drukne dyr og mennesker, fordi de var blitt onde. Og alle plagene, som Job måtte lide, fordi Gud inngikk et veddemål med djevelen.Og alle plagene som Egypts folk måtte lide seg gjennom, fordi gud nektet farao å frigi jødene.
Gud drepte alle førstefødte i hele Egypt, dyr, og mennesker.
Og alle mennesker som ble drept i alle krigene Gud kommanderte forskjellige folk å føre.
Hele byer ble slaktet, og jomfruene spart som elskerinner.

Er det sant? At Gud gjorde det? Kan ikke fatte at Han gjorde det? HAN ER JO KJÆRLIGHET? Bibelen er jo skrevet av mennesker, men det Gud gjorde, er det sant?? Kan ikke godta slik…. Du som er prest kan du prøve å roe meg ned og finne et svar som gir mening…… «

Innsendt av gutt 15 år


Svar fra presten:

Hei og takk for flotte og utfordrende utspill.
Det er sant at OVERTRO skaper mye ufred i verden. Mens sann tro skaper kjærlighet og fred. De historiene du refererer til i Gamle Testamente handler om noe annet enn kristen tro. De handler om et stammefolk (Israel) som kjempet for sin overlevelse. Og det at Gud sto bak f eks drapet på alle førstefødte i Egypt står jo i Gamle Testamente, men det er nok et stammegud som er langt unna den Gud vi kjenner gjennom Jesus og hans kjærlighet.  Dessuten mener mange vitenskapsmenn at grunnen til at de førstefødte døde var at de fikk korn i de dårlige tider, de skulle jo overleve og bringe slekten videre(som førstefødte). Men så var altså kornet dårlig, det var en slags kornpest som var dødelig når mennesker spiste av kornet. Dette for at du skal kunne forstå at det alltid finnes flere forklaringer på hendelser som har skjedd i fortiden.Kanskje  en nøkkel til å forstå litt av dette er det utsagnet Luther ( vår kirkes grunnlegger) kom med. Han sa: «Den som søker Gud noe annet sted enn gjennom Jesus vil ikke finne Gud, men hans motstander, djevelen». Så de prøvelsene som det står om i Det Gamle Testamente er tydeligvis noe som hører til en stammekulturs tro, og ikke uten videre noe vi kan bruke for å finne Gud. Og så er det vel kanskje også noe i det Den ortodokse kirken sier: Gud skal ikke forstås, Gud skal tilbes. Ikke for å underkaste oss en tilfeldig Gud, men for å innse at Gud er et mysterium vi aldri helt kan forstå. men så mye forstår vi: Han vil at vi skal spre kjærlighet og ikke hat og ufred. Og har vi forstått det, så får vi bruke livet vårt på å skape lys istedenfor å forbanne mørket.

Håper du også vil bli en slik «lysets kriger».
Vennlig hilsen fra presten

Tiggerne i Kristiansand

Publisert: oktober 4, 2013 i Filosofi

TiggerRomfolk er en egen folkegruppe som opprinnelig kommer fra nord-India (Rajasthan) og er derfor ikke nødvendigvis rumenere (betegnelse på statsborgere i Romania). Man finner romfolk i de fleste land i Europa, spesielt i Spania. Romfolket har blitt forfulgt og sjikanert opp gjennom tidene. Under 2. verdenskrig fikk de samme behandling som jødene, og en halv million romfolk ble gasset ihjel. I Kristiansand har de opplevd å bli spyttet på, skjelt ut, sjikanert og truet. Noen har til og med stått på Vesterveien og tisset ned på sanitærbrakka. Og nå, latterliggjort i en blogg.

Romfolket i byen vår:
Kristiansand har de siste årene hatt besøk av en gruppe romfolk som stort sett kommer fra byen Târgu Jiu i Romania, som kommer for å tigge. Hovedgrunnen til at de tigger er at de ikke får jobb, og de er nødt til å ha inntekt for å kunne betale ned husene sine i Romania. De ønsker seg jobb, men det er vanskelig siden de fleste av dem er analfabeter og arbeidsmarkedet er trangt fra før, spesielt i Romania. De sover ute under Vesterveibrua, og kommunen har stilt en enkel sanitærbrakke med dusj og toalett til disposisjon. Mange trodde en slik sanitærbrakke ville føre til en invasjon av tiggere, men dette er ikke tilfelle. Det har ikke kommet flere tiggere av den grunn. Tiggerne kommer ofte om våren og blir her til kuldegradene blir altfor mange. Noen blir til over jul, for da er det mer penger å få. Da kulda bet som verst forrige vinter og flere av tiggerne var alvorlig syke, stilte Filadelfia overnattingsrom til disposisjon. Når de blir spurt i intervjuer om de er kriminelle, svarer de at romfolk er like forskjellige som andre folk. De aller fleste er lovlydige tiggere men at det kan forekomme kriminalitet blant enkelte av dem, noe som gjør situasjonen ekstra vanskelig for de lovlydige. Flere av romfolket i Kristiansand er kristne og går i kirken på søndagene.

Sjikane på nett
For en stund siden ble det opprettet en side på Facebook med tittelen «Få tiggerne vekk fra Kristiansand». Her ble det oppfordret til å sjikanere tiggerne, og noe av det verste jeg leste var oppfordring til å utføre vold mot dem.

For et par dager siden ble det lagt ut en bloggpost på internett (det aktuelle innlegget har de nå fjernet) som gikk ut på å gi terningkast til klærne til tiggerne. Folk reagerte med avsmak på dette, og NRK kjørte en sak der de intervjuet bloggerne. Da bloggerne, Rebecca Andersen og Carl-Erik Rasch-Haugen ble konfrontert med kritikken, forklarte de til NRK at de hadde et prosjekt pågang, som gikk ut på at folk har for tendens til å skjelle hverandre ut i kommentarfeltet og dermed diskutere seg bort fra saken. De fortalte videre til NRK at de på forhånd hadde forklart tiggerne hva dette «prosjektet» gikk ut på og spurt om lov til å ta bilder av dem. Dette er ikke sant ifølge den katolske presten, Christoforos Schuff, som daglig kommuniserer med tiggerne. Tiggerne har fortalt ham at bloggerne tok ett bilde av dem som skulle brukes i forbindelse med temaet tigging i en blogg, noe som i og for seg høres positivt ut. Bloggerne har selv fortalt at de gav tiggerne en 10-er (eller var det en 20-kroning?) for hvert bilde som ble tatt. I ettertid har de stadig forandret forklaring. Det er svært vanskelig å tro at dette «prosjektet» har noe rot i virkeligheten. Det vitner mer om en panisk forklaring som ofte oppstår når man blir tatt med buksa nede. Man kan tydelig se på bildene av tiggerne at de er tatt i smug fra avstand. Bloggerne har stadig forandret forklaring, og nå hevder de at dette prosjektet («Prosjekt X») som de kaller det, var noe som startet i juli i sammarbeid med en psykolog og en jurist. Bloggerne også sjikanert en prostituert på bloggen og sammenliknet henne med en skitten Mc Donalds-restaurant. I stedet for å  fortsette å spinne på et usynlig garn, burde de heller kastet inn håndkledet og beklaget offentlig det de har gjort mot disse tiggerne. Jeg er både for god humor og satire, men det å gjøre narr av folk som allerede ligger nede og prøve å bortforklare det med åpenbare løgner, bør de fleste spare seg for.

Kriminalitet
Når det gjelder kriminelle fra Romania (altså rumenere, ikke nødvendigvis romfolk), så har dette vært et problem de siste årene. Det har kommet bander til Norge der hovedformålet er å bedrive kriminell virksomhet, alt fra å selge uekte gull og sølv, til å stjele båtmotorer, verktøy, kobber og andre ting som har salgsverdi. Det betyr dermed at disse bandene av rumenere ikke trenger å ha noe med romfolket å gjøre. I England har de hatt problemer med organisert tigging. Her det romfolk som bor fast i leiligheter i London og som livnærer seg ved tigging. Her er det bakmenn som styrer denne formen for tigging og pengene går ofte til mafiaen i Romania. Det ligger en dokumentar om dette på Youtube.

I Norge er det svært lite organisert kriminalitet/tigging. Den eneste organiseringen her er at tiggerne kommer hit i samme bil og at de bor i samme leir. Noen har også lånt penger med høye renter for å komme seg til Norge. Det finnes lite av bakmenn blant den tiggingen som foregår her. En av grunnene til det er tiggerne ikke får inn nok penger til at dette lønner seg. NRKs Brennpunkt har laget en dokumentar der følger tiggerne fra Oslos gater og helt hjem til huset deres i Romania. Den anbefales!

Hva kan vi gjøre for dem?
De fleste velger å si at vi må «hjelpe dem i deres eget land». Dette er vanskelig. Det er økonomisk krise i Europa, og Romania er fra før et fattig land.

Tips til nye akvarister

Publisert: februar 22, 2013 i Filosofi
trilineatus2-small

Corydoras Trilineatus

 1. Alle akvarister gjør feil, men tar du forhåndsregler vil du slippe unna endel problemer.
 2. Filteret i akvariet bør være innkjørt med snille bakterier før du har oppi fisk. Dette kan ta fra 4-6 uker. Hvis du likevel vil ha fisk oppi med en gang, må du være forsiktig med foring, ikke ha oppi mye fisk og bytte vann ofte til filteret er innkjørt.
 3. Kjøp fisk som går bra sammen. Dvs at de skal ha samme vannkjemi og temperatur og at de er snille mot hverandre.
 4. Ikke ha for mye fisk i forhold til vannmengde. Sett deg inn i egenskapene til fisken (størrelse, behov) før du anskaffer den.
 5. Vær obs på at endel akvariebutikker prøver å selge deg ting du ikke trenger.
 6. Prøv å la fiskene være i fred så mye som mulig. Unngå å romstere unødvendig i akvariet.
 7. Ha jevne vannbytter for å øke fiskens trivsel. En kjøreregel er å bytte 30% av vannet om gangen. Hyppigheten avgjøres av hvor mye fisk og hva slags fisk du har.
 8. Pass jevnlig på at filter og varmekolbe fungerer som det skal.
 9. Såpe ødelegger fiskens beskyttende slimhinne og skal derfor aldri benyttes i akvariesammenheng.
 10. Sett akvariet på en plass i huset der det er rolig og ikke altfor mye/brå trafikk.
 11. Det er lurt å unngå å få sollys på akvariet, for dette bidrar til oppblomstring av alger som kan ødelegge sikten.
 12. Har du mye alger er det lurt å bruke hurtigvoksende planter som «spiser opp» næringen i vannet så det ikke blir så mye alger. Det er også lurt å fore forsiktig, samt ikke ha for lang lystid. En pumpe med UV-lampe vil også hjelpe mot alger.
 13. Husk at akvariet skal stå på et bord som er sterkt nok til å holde det. Akvarier veier mye med grus/sand og vann. Akvariet skal alltid stå i vater slik at det ikke står i spenn, og understellet skal ikke gi etter.
 14. Stress, dårlig vannkvalitet og overforing kan føre til sykdom.
 15. Vær forsiktig ved bruk av magnetskrape siden dette lett kan ripe opp glasset om det er sandkorn i skrapen.
 16. For å unngå å få akvarievann i vrangstrupen ved vannbytte, er det lurt å benytte en gjennomsiktig slange, eller å fylle den med vann før du begynner å tappe ned.
 17. Fisk skal, som andre kjæledyr, ha daglig tilsyn.
 18. Vær obs på at gjenstander du har i akvariet ikke er giftige for fisken eller løser seg opp. Det beste er å bruke naturlige dekorasjoner som planter, røtter og steiner.
 19. Det er lurt å skylle sanda/grusen før du har den oppi akvariet for å unngå at vannet blir tåkete.
 20. Fisker liker å ha et sted å gjemme seg. De blir ofte tryggere, trives bedre og kommer mer frem hvis de har en stein eller en rot de kan gjemme seg bak. (NB! Store røtter kan senke ph-en i vannet)
 21. Hvis du må håndtere og flytte fisk, så vær varsom så du ikke skader dem.
 22. I blant må man rense filteret. Ta ut overflødig slam og skyll svampene/filtermateriale i en bøtte med akvarievann. Svampene/filtermaterialet skal aldri skylles under springen, for da forsvinner de snille filterbakteriene, og filteret må kjøres inn på nytt.
 23. Noen fisk trives bedre med hardt vann, spesielt levendefødere som guppy, platy, sverddrager og molly. Dette betyr at vannet bør ha mer kalk og høyere ph. For å øke hardheten tilsettes GH-pulver. PH-pulver øker PH-en, og KH-pulver gjør at PH-verdien ikke svinger så mye mellom natt og dag (plantene danner mer CO2 når det er mørkt).
 24. Fisk liker, som oss mennesker, gjerne litt variasjon i kosten. Det kan derfor være lurt å variere mellom flakfor, tabletter, mygglarver, krepsdyr etc. Frossenfór kjøpes på dyrebutikken.
 25. Har du helglassakvarium, dvs at det ikke er ramme rundt, er det lurt å ha liggeunderlag under det som hjelper med å fordele vekten. Pass på at det ikke ligger biter av stein/sand under akvariet. Dette kan sprekke bunnglasset.
 26. Må du ta liv av fisk pga sykdom eller av andre årsaker, så sørg for at dette blir gjort så humant som mulig. Store fisker kan være vanskelige å avlive siden de tåler endel. Noen mener man kan ta fisken over i en bøtte og dryppe nellikolje i. Dette vil berolige fisken og gjøre den døsig, så det blir enklere å ta livet av den. Mindre fisk kan man hurtig slå ihjel ved hjelp av f.eks en hammer/klubbe. NB! Fisk skal aldri kastes i toalettet!

Hestesport

Publisert: februar 20, 2013 i Filosofi

Dette er en artikkel skrevet av en RSPC-representant i Australia. Artikkelen tar for seg hvordan hester lider under det vi mennesker kaller underholdning. Når vi velger å bruke hester i sport, er det vårt ansvar å se til at dette ikke skader hesten, hverken psykisk eller fysisk, noe de færreste av slike sportsgrener gjør. Veddeløpshester blir skadet og drept, travhester kommer opp i ulykker og skader seg, dressurhester behandles med smerte og tvang for å posere for dommere, og har spranghester et valg annet enn å forsere et hinder?

Mennesker som driver med dette er nok glade i hestesport, men er de virkelig glade i hester?
Ville de utsatt et medmenneske for den samme behandlingen?
Her er artikkelen.

Mer om veddeløp de fleste ikke vet
Mer om travløp.
Mer om sprangriding.
Mer om dressur.

Her er et dikt jeg skrev en mandags morgen. Dette handler om dressurhester og hva de må gjennomgå for at mennesker skal bli fornøyde og vinne gylne pokaler.

horse

Roam little horsie

You did your best to perform and please
while your body was suffering with pain and unease
the bits and the spurs and the whip and the gear
were all there to pressure you year after year

Nobody noticed the pain in your eyes
the pain that drove you to getting the prize
nobody saw the struggle you fought
while performing piaffe or extended trot

You started to ask yourself why you were born
only to see all your dreams being torn
no play and dreams and no will of you own
just painful work, then being left alone

You tried to understand what they wanted from you
but the pain made it hard to notice the cue
you often thought they would break you apart
to master the rules of the fine dressage art

But now the days of performing are over
you are free again and you will recover
so run little horsie, run over the field
breath the free air again, let your scars be healed

Roam free, dear horsie leave the bad times behind
your friends are there waiting, get some peace of mind
life is not fair, but you never knew
as a child what you later would have to go through

The harsh hands of men and the women you met
are a part of your life that you now must forget
if they could see what they did to you
their life would be nothing but a secret taboo

But now the days of performing are over
you are free again and you will recover
so roam little horsie, run over the field
breath the free air again, let your scars be healed

105811


To all the horses that have been or are still victims of harsh human hands.